Zespół A >SPRZEDANY >Wolny >Wolny >Wolny >Wolny >SPRZEDANY >Wolny >Wolny >Wolny >Wolny >SPRZEDANY >Wolny >Wolny >Wolny >Wolny >Wolny >Wolny >Wolny >Wolny >Wolny